Viden om .. indeholder information om bierne, bi-familierne, hvad der sker i stadet, om honningen og om biavlen generelt.

Afsnittet vil senere blive udvidet med flere informationer om bierne og med betragtninger om nogle af rammebetingelserne for biavlen, bl.a om naturen, hvorfor Dansk Honning og GMO