Nyheder

2 & 3 April
   I løbet af vinteren dør en del af bierne inde i stadet og falder ned og ligger på bunden af 
   stadet. I løbet af foråret ville bierne selv 'rydde ud' - men for at hjælpe dem lidt renses og vaskes
   bunden. Det gøres normalt i på en lun dag i løbet af marts men vejret har været lidt koldt så det er
   først   blevet gjort i weekenden 2. & 3. april. 

   Bunden skrabes fri for døde bier, bivoks (fra når bierne åbner forseglingen på fodertavlerne), 
   propolis mv. Herefter vaskes bunden - først i en gang kraftig sæbevand (opløst opvaske tabs), 
   herefter i en Virkon-S opløsning (bakteriedræbende) og endelig skylles grundigt i rent vand 
   - og efter lidt tørring er bunden klar igen.

Uge 10 & 12
   "Er der liv ?", nu kommer en kritisk tid hvor det på den ene side er vigtigt at bierne ikke forstyrres for
    at hindre bugløb unødvendigt varmetab, men samtidig at der skal checkes for om familierne har
    overlevet vinteren og har foder nok til at få gang i yngelproduktionen. Bierne som skal være klare til at
    hente nektar i Maj skal 'lægges som æg' nu i løbet af marts. Alle staderne vejes og låget løftes
    forsigtigt og familien checkes. Hvis vægten indikerer at der er for lidt foder får de en 'madpakke' 
                            - en gang Apifonda (det er en letfordøjelig sukker pasta). Hvis de får 'madpakke' benyttes lejligheden
                            til at isolerer 'loftet' yderligere imod varmetab - for at fremme yngel-sætningen. 
                            Alle familier ser ud til at have overlevet :-)

28 Oktober
   
Så blev den sidste honning tappet på glas - det har igen iår været svært at forudsige hvilke spand(e)
    krystalliserer sent. Det har jo stor betydning når man skal vælge hvilken spand man tapper 
    flydende honning fra. 

 

4-5 September
   
Også i år deltog vi på Økologisk Høst-marked på Stengården i forbindelse med med en stand hvor 
    der blev solgt honning, fremvist bier i Stengårdens bigård og fortalt og diskuteret om  bier, 
    bestøvning og meget andet. Et par spændende og ikke mindst hyggelige dage.

 

Uge 34
    Så er det  tid til varroabehandling. Det sker med Kæmnerplader med myresyre. Pladerne ligger i
    plasticposer hvori der skæres et par slidser i hver side så myresyren kan fordampe. Pladerne 
    lægges oven på rammerne og får lov at ligge der i 10 dage. Herefter genoptages fodringen.

 

8-12 August
Der tages honning fra, slynges og første fodring foregår.
Der kan nu leveres flydende honning - og noget af den vil nok holde sig flydende langt ind i Oktober.

Juli 2010Der er gang i Dronningeproduktionen. Omlarvningen er gået godt i år - men det kniber lidt med parringen. Timingen med omlarvning har i år gjort at det ikke er blevet til nogen Ø-parring. Det gør de blot vigtigt at få dronninger af sted på ø-parring i 2011 Maj/Juni 2010
    
   
Den nye bi-gård på Tornebjerggård - med udsigt over raps-markerne.
    Desværre var vejret ikke særlig godt i den periode hvor rapsen blomstrede - så der var ikke meget 
    nektar. Til gengæld var placeringen optimal så alt ialt var udbyttet udmærket.

2. Maj 2010
Alle familier har fået 2'nd kasse på.
Bifamilierne er blevet synet og klar til 'store-flyttedag' - der skal flyttes til bestøvning af frugttræer og på raps.

28. April 2010
Lokation for ny bigård inspiceret - Tornebjerggård - i Hammersholt. Det bliver stedet for raps iår.

11. April 2010
Har checket yngel i de fleste familier. Se OK ud - udviklingen er lidt sen på den iår ift tidligere år. 

Beta-udgave af version-3 er oplastet. Kommentarer og ideer modtagen med tak på mail: peter-bi@hotmail.com 

5. April 2010
Stade bundene blev vasket her i påsken. Må konstaterer at der er en enkelt familie der ikke klarede de. Der var foder nok og ikke tegn på bugløb. En anden familie har haft bugløb - og er meget lille og mindst en familie er uden dronning.

21. Marts 2010
Var lige rundt og checke fodertilstand på alle familierne. Der var yderligere 3 familier der havde behov for fonder. Ellers er der liv i alle kasser

14. Marts 2010
Første 'kik' - ser ud til at alle familierne har overlevet - bortset fra de jeg forsøgte at over-vintre i parringskassetter og to af trilling-familierne. Det havde jeg vel egentligt forventet.

Januar 2010
Bierne sidder i vinterklynge og venter på foråret