Driften

I driften af PetersBigård fokuseres på at producerer en så ren og uforarbejdet honning som muligt. Det betyder bl.a. at når der høstes honning holdes honningen fra forskellige blomstringsperioder (f.eks. forår og sensommer) og fra forskellige lokaliteter separat. Det bidrager til den individuelle smagsoplevelser og giver et unik produkt som et alternativ til 'grosisthonningen'.

Der lægges i driften vægt på 'natur-nær' drift og et betyder bl.a. at der ikke bruges pesticider eller antibiotika til bekæmpelse af sygdomme eller skadevoldere. Varroabekæmpelse sker ved brug af 'den sikre strategi' - drone-fraskær og behandling med organiske syrer, som i forvejen findes naturligt i biernes kredsløb. For at sikre at der ikke er pesticidrester i den benyttede voks benyttes alene voks fra en 'grøn pulje' - med deltagelse af andre biavlere der forpligter sig til ikke at bruge pesticider i deres drift.